İdari yapı
Enstitü Sekreteri : Münür KARA
Özel Kalem/Kurul İşleri : Zehra AKGÜN
Özlük İşleri : Duygu ULUSOY (Şef)
Öğrenci İşleri/Evrak Kayıt :Nejla KÜÇÜK
Satınalma/Tahakkuk : Nur Füsun GİRGİN
Proje/Kütüphane/Arşiv : İlknur İNÖNÜ
  
Teknik Hizmetler : İbrahim ADIYEKE
  Süleyman NURİLER
Yardımcı Hizmetler : Hüseyin ATMACA
 Özge GÖREN
 Ayşe ÖZEN (Şirket P.)
 Osman TEDİK (Şirket P.)

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.